Оптик системийн туршилт ба хэрэглээний лаборатори

Лазер гагнуурын системийн туршилт ба хэрэглээний лаборатори

Лазер гагнуурын системийн туршилт ба хэрэглээний лаборатори

Лазер гагнуурын системийн туршилт ба хэрэглээний лаборатори

Лазерын оптик бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн оптик туршилтын лаборатори6

Цахилгаан удирдлагын системийн угсралтын цех

Лазер оптик бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн оптик туршилтын лаборатори5

Лазер сканнерийн гагнуурын толгой угсрах цех

Лазер оптик бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн оптик туршилтын лаборатори7

Кристал фазын семинар

Лазер цэвэрлэх систем, лазер 3D хэвлэх, фотоволтайк эсийн лазерын туршилт, хэрэглээний лаборатори

Лазер оптик бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн оптик туршилтын лаборатори8

Лазер цэвэрлэх системийн хэрэглээний лаборатори

Лазерын оптик бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн оптик туршилтын лаборатори9

Лазер цэвэрлэгээний систем угсрах цех

Лазерын оптик бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн оптик туршилтын лаборатори10

Фотоволтайк эсийн лазерын хэрэглээний лаборатори

Бид лазерын салбарын хэрэглээний зах зээлийг сайтар дагаж мөрдөж, лазерын салбарын бүх үйлчлүүлэгчидтэй нягт харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг дэмждэг.