Оптик линз үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмж

Лазер оптик линз - Үйлдвэрлэлийн үндсэн тоног төхөөрөмж

Оптик нунтаглах, өнгөлөх машин

Оптик нунтаглах, өнгөлөх машин

Бүрхүүлийн тууштай хэрэгсэл

Бүрхүүлийн тууштай хэрэгсэл

Оптик бүрэх машин

Хэт авианы цэвэрлэгээний машин

Хэт авианы цэвэрлэгээний машин

Оптик бүрэх машин

Лазер оптик линз -Үндсэн угсралтын төхөөрөмж

Оптик нунтаглах, өнгөлөх машин5

Угсрах цэвэрхэн өрөөний гаднах үзэмж

Оптик нунтаглах, өнгөлөх машин6

TRIOPTICS Төвлөрсөн туршилтын төхөөрөмж

Оптик нунтаглах, өнгөлөх машин7

Угсрах цэвэрхэн өрөө

Оптик нунтаглах, өнгөлөх машин8

Төвлөрсөн туршилтын төхөөрөмж

Оптик нунтаглах, өнгөлөх машин9

Угсрах цэвэрхэн өрөө

Бид лазерын салбарын хэрэглээний зах зээлийг сайтар дагаж мөрдөж, лазерын салбарын бүх үйлчлүүлэгчидтэй нягт харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг дэмждэг.